Företagsmassage

Friskare medarbetare med företagsmassage

Företagsmassage

Massage på jobbet

Att erbjuda massage på jobbet är en ren investering för företaget, minskade sjukskrivningar, ökad koncentration och minskad stress är några av de effekter massage kan ge.


  • Besvär i nacke, axlar, rygg, armar mm pga statiskt, ensidigt arbete samt stress är de arbetsskadorna som ökar mest. Många drabbas av skador och besvär och kostnaderna för dessa kan bli stora för företaget. Sambandet mellan stress och ohälsa är välkänd.


  • Med regelbundet behandlande massage, stretching, hållning och övriga råd, kan jag förebygga ohälsa och rehabilitera dina medarbetare vid behov.


  • Företagsmassage är ett billigt & beprövat alternativ för bättre hälsa och förmåga, vi kommer ut till Ert företag & tar hand om just Er personal för att förebygga framförallt rygg-och nackbesvär.

Ekonomi

Massage är  avdragsgill i sin helhet och behöver inte förmånsbeskattas. Den kan även finansieras med friskvårdsbidrag.

Massagens goda effekt

Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:


•Gör spända muskler mjuka och elastiska

•Ökar blodcirkulationen i musklerna

•Ökar lymfcirkulationen

•Stärker immunförsvaret

•Har en avslappnande effekt på kroppen

•Ger en djupare och lugnare andning

•Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt

•Ger en ökad kroppskännedom

•Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad och andra mjukdelar

•Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler i idrottssammanhang

•Motverkar spänningar vid smärttillstånd

•Motverkar stress

•Har en lugnande effekt på nervsystemet

•Ökar vår koncentrationsförmåga

•Ökar kroppens allmänna välbefinnande


Copyright © Källan till Harmoni yoga & massage i Trollbäcken Tyresö : Ingår i BAT Konsult AB org. 556546-4087